Vikar job

På vikarjobbet.dk er der sammen med jobsitet Ofir.dk samlet en bred vifte af vikarjobs. Måske går du i øjeblikket ledig og har svært at finde et job, eller også søger du måske nye udfordringer, og så er der god mulighed for at finde et job på vikarjobbet.dk. Uanset hvad, så forsøger vi at samle alle former for vikarjobs, ikke kun dem der bliver indrykket på Ofir, men også ledige jobs fra andre sider som Ofir samarbejder med. Ligegyldigt hvilken branche du har interesse indenfor, kan du søge efter relevante stillinger her på siden. Det gælder både stillinger i den offentlige sektor, organisationer samt i den private sektor. Bliv vikar indenfor f.eks. handel, service, kontor, social og sundhed eller en helt femte kategori. Bliv vikar og oplev en mangfoldig hverdag.

Vi ønsker dig held og lykke med din jobsøgning

SE ALLE LEDIGE JOB HERPædagogmedhjælper vuggestuegruppe i Hyltebro (vikariat 32 timer ugentligt)
Børne- og Ungdomsforvaltningen
Storkøbenhavn
Pædagogmedhjælper vuggestuegruppe i Hyltebro (vikariat 32 timer ugentligt) Hyltebro er en integreret daginstitution med udvidet åbningstid fra kl. 05.30-20.00. Vi har et ledigt vikariat fra den 15. september til den 31. december 2015. Vi forventer, at du er nærværende, elsker at lege og gerne vil eksperimentere og lære har let til l Vi kan tilbyde et hus med 66 vildt sjove og søde børn i alderen 0-6 år fordelt på to børnehavegrupper og to vuggestuegrupper en engageret personalegruppe, der gerne vil diskutere pædagogik en personalegruppe, der har forskellig alder, erfaring og køn en institution, der bruger lokalmiljøet en institution, der spænder over alt fra planlagte aktiviteter til vild spontanitet en institution, hvor børnene gerne må bruge
Omsorgsmedhjælpere (tilkaldevikarer og faste vikarer) til Bostedet Vinklen
Socialforvaltningen
Storkøbenhavn
Omsorgsmedhjælpere (tilkaldevikarer og faste vikarer) til Bostedet Vinklen Bostedet Vinklen søger løbende tilkaldevikarer og faste vikarer til vores botilbud som er placeret på Østerbro og Sydhavnen. Beboerne har alle psykisk funktionsnedsættelse og nogle har desuden psykiatriske diagnoser. Beboerne har i forskellig grad brug for støtte til personlige og praktiske gøremål, samt til at strukturere deres hverdag. Det er vigtigt for os, at der altid bliver taget udgangspunkt i den enkelte beboers behov, styrker og udfordringer, og vi arbejder med selv- og medbestemmelse med udgangspunkt i beboernes individuelle forudsætninger. Vagterne er fordelt på dag-, aften- og n Specielt i sommerperioden juni, juli og august, forventes det, at du kan tage
SSA til Sengeafsnit for Psykotiske Lidelser - Vikariat
Regionspsykiatrien Viborg - Sengeafsnit for Psykotiske lidelser
Himmerland, Midtjylland
Regionspsykiatrien Viborg-SkiveSengeafsnit for Psykotiske Lidelser søger en social- og sundhedsassistent til vikariat Ved Regionspsykiatrien Viborg-Skive, Sengeafsnit for Psykotiske Lidelser 2. etage søges en social- og sundhedsassistent snarest til et vikariat indtil 31. december 2016. Den ugentlige arbejdstid er på 32 - 37 timer. Der arbejdes i blandede vagter og hver anden weekend. Afsnittet har plads til 11 patienter i alderen 18 år og opefter + to hotelsenge. Patienterne indlægges til observation, udredning og behandling, primært for skizofreni og akutte psykoser.I afsnittet arbejder vi med kontaktpersonsordning, kognitive behandlingsformer og miljøterapi, skærmning, psykoedukation, kvalitetsstandarder, KRAM - faktorer, medikamentel behandling
Vikariater - Elbækvej, Specialområde Hjerneskade
Elbæk Højskole
Midtjylland
Vikariater Specialområde Hjerneskade - ElbækvejElbækvej er en del af Specialområde Hjerneskade under Psykiatri og Social i Region Midtjylland. Specialområde Hjerneskade består af syv døgntilbud og to dagtilbud i Østjylland. Målgruppen er personer over 18 år med erhvervet hjerneskade og/eller en varig fysisk funktionsnedsættelse.Se evt. vores hjemmeside www.soh.rm.dk. Elbækvej er fysisk placeret mellem Odder og Horsens i den lille landsby Elbæk. Der bor pt. 7 mænd i afdelingen og der ydes bostøtte til 2 eksterne borgere.For Elbækvej er det særligt kendetegnende for målgruppen, at problemstillingerne er meget komplekse og nogle har behandlingsdomme. Der er tale om generelliserede skader samt udpræget frontallapskader, psykiatriske diagnoser, aktivt
Vikariat på Hjertekirurgisk afsnit T2
Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk Afdeling T
Østjylland
Hjertekirurgisk sengeafsnit søger sygeplejersker snarest eller senest til d. 1. oktober i 3 måneders vikariat. For stillingerne gælder, at de er på 37 timer/ugen eller som det aftales.Stillingerne er fortrinsvis i blandede vagter. Særlige ønsker forsøges imødekommet. For yderligere oplysning om afsnittet henvises til hjemmesiden. Vi forventer, at du har lyst til at arbejde som sygeplejerske, at du har en høj grad af faglighed, at du er nysgerrig og engageret samt at du medvirker til det gode arbejdsmiljø.Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børne Da Region Midtjylland er igennem en væsentlig spareplan, vil omplaceringsramte medarbejdere der søger stillingen have fortrinsret til samtale.
Teknisk ejendomsmedarbejder til Utterslev Skole 12 timer/ugen (vikariat)
Børne- og Ungdomsforvaltningen
Storkøbenhavn
Teknisk ejendomsmedarbejder til Utterslev Skole 12 timer/ugen (vikariat) Vi søger en teknisk ejendomsmedarbejder 12 timer om ugen snarest muligt til et vikariat i perioden 1. oktober 2015-31. juli 2016. Utterslev Skole er en flot, moderne skole på Bispebjerg med elever fra 0.-9. klasse og en velfungerende KKFO fra 0-6. klasse, som har egne lokaler på skolen. Vi har pt. 700 elever, 110 ans Skolen er kendetegnet ved natur, musik, engagement, stort engagement og en nysgerrig og undersøgende tilgang til undervisningen. Arbejdet omf Vi kan tilbyde: et alsidigt job, hvor to dage aldrig er ens en arbejdsplads i udvikling søde og rare kolleger og masser af dejlige elever. Vi forventer, at du: er frisk og initiativrig samarbejdsvillig og imødekommende
Vikar for sygeplejerske i NV 32 timer søges til afsnit Q4, AUH Risskov, 01.10.15 - 31.12.15
AUH Afd Q - Sengeafsnit Q4
Østjylland
Vikar for sygeplejerske i n 01.10.15 - 31.12.15.Q4 er et affektivt skærmet afsnit med plads til 17 patienter.Q4 modtager primært patienter med affektive sindslidelser, herunder patienter med personlighedsforstyrrelser og angstlidelser.Vi tilbyder patienterne behandling udfra såvel psykoterapeutiske som kognitive principper.Udover den medicinske behandling og ECT er kontaktpersons-ordning, miljøterapi og skærmning af dårlige patienter en vigtig del af behandlingen.Q4 er med i et projekt omkring vågen-terapi, hvilket betyder at vi kan have patienter, der skal holde sig vågne 3 nætter i en uge og efterfølgende modtage lysterapi.Vi arbejder målrettet med nedbringelse af behovet for anvendelsen af tvang.Som fast n Vores grundnormering om nDu vil
Vikar for sygeplejerske i nattevagtsstilling 32 timer søges til afsnit Q4, AUH Risskov, 01.10.15 - 31.12.15
AUH Afd Q - Sengeafsnit Q4
Østjylland
Vikar for sygeplejerske i n 01.10. 2015 - 31.12.15Q4 er et affektivt skærmet afsnit med plads til 17 patienter.Q4 modtager primært patienter med affektive sindslidelser, herunder patienter med personlighedsforstyrrelser og angstlidelser.Vi tilbyder patienterne behandling udfra såvel psykoterapeutiske som kognitive principper.Udover den medicinske behandling og ECT, er kontaktpersons-ordning, miljøterapien og skærmning af dårlige patienter en vigtig del af behandlingen.Q4 er med i et projekt omkring vågen-terapi, hvilket betyder, at vi kan have patienter der skal holde sig vågen 3 nætter i en uge og efterfølgende modtage lysterapi.Vi arbejder målrettet med nedbringelse af behovet for anvendelsen af tvang.Som fast n Vores grundnormering om nDu
Hjemmesygeplejerske til Sygegplejegruppen - vikariat
Sygeplejegruppen, Rødding
Syd- og Sønderjylland
Vikariat for hjemmesygeplejerske (fortinsvist i n 20 timer pr uge (hvis du har andre krav til timetal så skriv det i ansøgningen). Rødding, Skodborg, Jels er en sygeplejegruppe med 19 ans Der er i gruppen en DV-gruppe og en AV/NV-gruppe. Den sygeplejerske vi søger skal fortrinsvist arbejde i NV, men afløser ligeledes i de andre grupper ved behov. Om n Der er et godt samarbejde og sammenhold i gruppen, som er præget af, at de ans Vi vægter det gode samarbejde og anerkendelse af hinanden i gruppen samt i det tværfaglige samarbejde. Sygeplejen er præget af en høj faglig standard. N 23-7. og man arbejder ca. hver 3. weekend. Vi kan tilbyde dig stor indflydelse på dit arbejde, en engageret personalegruppe og mange muligheder for at være med til at
Tandlæger til vikariater til Københavns Kommunale Børne- og Ungdomstandtandpleje
Børne- og Ungdomsforvaltningen
Storkøbenhavn
Tandlæger til vikariater til Københavns Kommunale Børne- og Ungdomstandtandpleje Vi søger tandlæger til fuldtidsvikariater pr. 1. oktober 2015 eller snarest herefter. Vi tilbyder:Flere stillinger med et stort ansvarsområde, et godt arbejdsmiljø med spændende og afvekslende arbejdsopgaver samt et stort kollegialt netværk. Vi er en velorganiseret og kvalitetsbevidst tandpleje, som er fuldt digitaliseret både med patientjournal og røntgen. Vi er mange, så du skal være en teamplayer, dvs. besidde gode samarbejdsevner, være udadvendt og have et positivt livssyn. Vi vægter faglighed og evnen til at arbejde med børn og unge højt. Endvidere skal du have ambitioner om at udvikle dig fagligt via daglig sparring og efteruddannelse. Kommunen leverer tandpleje
To lærere til vikariater på Den Classenske Legatskole
Børne- og Ungdomsforvaltningen
Storkøbenhavn
To lærere til vikariater på Den Classenske Legatskole Der søges to vikarer til assistenttimer i børnehaveklassen og til timerester og lektielæsning / faglig fordybelse. Vi har brug for to vikarer i en periode, eventuelt i hele skoleåret. Den ene, en vikar for en langtidssygemeldt medarbejder, skal varetage et fuldt skema som klasseassistent i de to børnehaveklasser. Den anden skal læse timerester i musik, udskolingsvalgfag, understøttende undervisning og lektielæsning / faglig fordybelse. Der kræves linjefagskompetence eller tilsvarende i musik. Desuden kræves kompetencer i klasseledelse og undervisningsdifferentiering. Vikariaterne begynder snarest; der kan blive tale om skemaændringer i løbet af året. Der arbejdes med fuld tilstedeværelse.
Pædagog til vikariat i Prinsesse Thyras Børnehus
Børne- og Ungdomsforvaltningen
Storkøbenhavn
Pædagog til vikariat i Prinsesse Thyras Børnehus Pædagog til 37 timer/ugen søges til sygevikariat i børnehavegruppe i Prinsesse Thyras Børnehus hurtigst muligt og frem til den 31. december 2015 muligvis med efterfølgende forlængelse.Prinsesse Thyras Børnehus er en 0-6 års institution på Nørrebro. Institutionen har i alt 45 børn, heraf seks fleksible basispladser primært til børn og familier med psykosociale problemer. Børnehavegruppen er på 17, og normeringen er to fuldtidspædagoger og en medhjælper i 33 timer. Daglig åbningstid 6.00-17.15. Vi søger pædagog gerne med erfaring og lyst til at arbejde med flg.: Inkluderende pædagogik Individuelle behov, nærvær og anerkendelse Selvstændigt og med overblik også i en travl hverdag Aktivt at indgå
CSU - Center for socialt Udsatte søger sundhedsfaglige vikarer til vores plejehjem i Vesterled.
Handicap, psykiatri og Socialt Udsatte
Midtjylland
Center for socialt Uds Vi søger timelønnede afløsere/vikar til blandende vagter dag, aften og nat. Målgruppen på plejehjemmet er borgere, som på grund af et langt liv med aktivt misbrug, har behov for et tilbud om længerevarende støtte og pleje. Opgaver: Dosering og udlevering af medicin til husets borgere Iværksætte afrusning til de borgere der har et ønske om ophør af alkoholmisbruget. Hjælp og støtte borgere med dagligdags gøremål i deres egen bolig. Pleje og omsorgsopgaver Dokumentation af indsatsen Opgaver af pædagogisk karakter, så som igangsættelse af aktiviteter, fællesspisning, gåture, ect. Vi søger vikarer, Der er uddannet social- og sundhedsassistent Gerne med kendskab til målgruppen, men ikke et krav Der er robuste, og kan have mange
Social og Sundhedsassistent søges til vikariat, Distrikt Vest team V32, Næstved Kommune
Næstved Kommune
Sydsjælland inkl. Møn, Vestsjælland
Distrikt Vest team V32 søger 1 Social og Sundhedsassistent til et vikariat på 2 måneder, aftenvagt 28 timer ugentligt med weekendvagt, i hver anden weekend fra den 1. september 2015. Distrikt Vest team V32 varetager opgaver hos borgere i eget hjem i Næstved/Karrebæk området. Gyldigt kørekort til personbil påkrævet. Vi tilbyder god introduktion en arbejdsplads i forsat udvikling, med fokus på et godt arbejdsmiljø trivsel og arbejdsglæde samarbejdsorienterede og erfarne kollegaer tæt samarbejde med koordinerende Social og Sundhedsassistent i teamet Vi forventer, at du har lyst til at arbejde med borgere i eget hjem har en åben proaktiv tilgang til borger og arbejdsopgaver har villighed og interesse i, at arbejde rehabiliterende med en transdisciplinær
Administrativ medarbejder til visitationsenheden i Jobcenter København (vikariat)
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Storkøbenhavn
Administrativ medarbejder til visitationsenheden i Jobcenter København (vikariat) Er du til højt tempo administrative opgaver? Vi søger en tre måneders vikar til visitationsenheden i Jobcenter København, Center for Arbejdsfastholdelse. Visitationsenheden er en mindre administrativ enhed, der fungerer i en Tværgående Indsats i Center for Arbejdsfastholdelse. Vores hovedopgaver består i at vurdere oplysningsskemaer og visitere sager til beskæftigelseskonsulenterne, ligesom vi støtter med indhentelse af lægelige oplysninger, opretter praktikaftaler og servicerer borgere i vores modtagelse og i telefonen. Vi er en effektiv enhed, der løbende afprøver nye metoder. Stillingen er til besættelse snarest muligt og er tidsbegrænset med forventet udløb
Social- og sundhedshjælpere og afløsere søges til vikariater i Hjemmeplejen Midt
Hjemmeplejen Midt
Sydfynske øer
Hjemmeplejen Midt mangler social-sundhedshjælpere til udekørende gruppe i Rudkøbing. Vi har to barselsvikariaterDet ene med start snarest muligt og det andet med start 1. oktober 2015.Begge vikariater er på 30 timer/ugen med weekendvagt hver anden uge, og der kan påregnes ansættelse 6-12 måneder frem. Vikar i forbindelse med uddannelsesorlovFra den 1. november 2015 har vi en medarbejder som skal på videreuddannelse. Vi mangler derfor en dagvagt på 30 timer/ugen med weekendvagt hver anden uge. Der kan påregnes ansættelse 12 måneder. Desuden mangler vi afløsere fortrinsvis til dagvagter med weekendvagt hver anden uge. Stillingerne vil fortrinsvis være på 30 timer/ugen. Ansættelse mellem 3-6 måneder kan påregnes. Ufaglærte vil også kunne komme
Sygeplejerske/ssa til retspsykiatriske patienter - vikariat
Regionspsykiatrien Viborg - Retspsyk
Himmerland, Midtjylland
Regionspsykiatrien Viborg-SkiveRetspsykiatrisk sengeafsnit R1 Vikar for sygeplejerske/ssa til retspsykiatriske patienter Vi søger personale til et tidsbegrænset vikariat i 3 måneder Afsnittet har plads til 20 patienter fordelt på 2 etager, 10 patienter på 6. sal med fokus på rehabilitering og udslusning og 10 patienter på 5. sal med fokus på intensiv stabilisering. Alle patienter er kriminelle sindslidende, de fleste med dom til behandling. Indlæggelsestiden kan variere meget, men vil ofte være langvarig. Vi lægger i hverdagen meget vægt på rettidig og tilpasset indgriben, så vi løser problemer, inden de vokser sig store. Udvikling og vækst forudsætter et stabilt og narkofrit miljø. Vi prioriterer også livsstilsintervention; fysisk aktivitet
Administrativ medarbejder til et-års vikariat i Jobsupport
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Storkøbenhavn
Administrativ medarbejder til et-års vikariat i Jobsupport Du bliver en del af Københavns Erhvervshus, der består af ca. 120 medarbejdere, tre afdelingschefer og en centerchef.Københavns Kommune har opstillet ambitiøse mål for byens erhvervsudvikling: København skal opleve en vækst på fem pct. årligt og skabe 20.000 nye private jobs inden 2020. Et vigtigt element heri er etableringen af et nyt erhvervshus, der samler n fælles virksomhedsindgang til kommunen med iværksætterindsatsen og den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats. Det nye erhvervshus er højt prioriteret af både borgmester og direktion, så det er en samlet organisation, der står bag dit arbejde som virksomhedskonsulent. Vi har det klare mål, at vi skal sikre flere borgere i job
Miljøperson til Klinik for intensiv ambulant behandling - Vikariat
Regionspsykiatrien Viborg - Dagbehandling
Himmerland, Midtjylland
Regionspsykiatrien Viborg-SkiveSøndersøparken 18800 Viborg Miljøperson søges til 3 måneders vikariat til Klinik for intensiv ambulant behandling fra 1. september eller snarest derefter. Den ugentlige arbejdstid er 20 timer mandag til fredag og timerne ligger kl. 10-14 dagligt.Tjenestested er i Viborg. Klinik for intensiv ambulant behandling er et behandlingstilbud til mennesker, som har en psykisk sygdom, hvor der ikke er behov for indlæggelse på et psykiatrisk sengeafsnit, men hvor behandlingen kan være mere intensiv, end det er muligt i vores ambulante klinikker. Vi forventer, at du har følgende kvalifikationer:Gode samarbejdsevner.Erfaring og interesse for fremstilling af frokost.Erfaring og interesse for motion og andre aktiviteter.Er initiativrig
Lønkonsulenter til god projektopgave
Centrum Personale A/S
Storkøbenhavn
Har du erfaring med lønbehandling? Gerne fra en kommunal eller statslig sammenhæng. Er du klar til et vikariat i en udviklingsorienteret organisation, hvor du sammen med en gruppe lønkonsulenter tager fat på en god projektopgave? Så vil vi gerne høre fra dig snarest muligt; Vi søger flere lønkonsulenter til vores kunde i København - en spændende, større organisation. Der er tale om et vikariat på fuldtid. Din indsats er synlig og værdsat, og du vil opleve en god dialog og sparring i teamet og med ledelsen. Der er således gode rammer for at tage fat på opgaven og komme i mål med projektet. Du får en plads i løn- og personaleafdelingen, og ansættelsesstart er snarest mulig. Arbejdsopgaver:IndberetningSagsbehandling og lønbehandlingRefusionsbehandling
Transportplanlægger - barselsvikariat
Rockwool A/S
Syd- og Sønderjylland
Vi søger en dygtig transportplanlægger til et spændende barselsvikariat, som forventes at vare til 30. april 2016.Som transportplanlægger i ROCKWOOL Scandinavia vil du få mulighed for arbejde sammen med dygtige og professionelle kolleger og for at operere på mange forskellige markeder, da vi dagligt disponerer en meget stor volumen til hele verden. Du vil få en stor kontaktflade i organisationen til mange kolleger og samarbejdspartnere - kundeservice, lagre og transportører m.fl. Du vil blive en del af en afdeling med 5 medarbejdere med et godt socialt miljø, hvor vi hjælper hinanden, og hvor du har en stor grad af indflydelse på dit eget job. Vi har fokus på udvikling af vores afdeling herunder løbende brug af nyt transportmateriel.Afdelingen
Vikar for social- og sundhedsassistent i NV 32 timer/uge søges til afsnit Q4, AUH Risskov pr. 01.10.15 - 31.12.15.
AUH Afd Q - Sengeafsnit Q4
Østjylland
Q4 er et affektivt skærmet afsnit med plads til 17 patienter.Q4 modtager primært patienter med affektive sindslidelser, herunder patienter med personlighedsforstyrrelser og angstlidelser.Vi tilbyder patienterne behandling udfra såvel psykoterapeutiske som kognitive principper.Udover den medicinske behandling og ECT er kontaktpersons-ordning, miljøterapi og skærmning af dårlige patienter en vigtig del af behandlingen.Q4 er med i et projekt omkring vågen-terapi, hvilket betyder at vi kan have patienter, der skal holde sig vågne 3 nætter i en uge og efterfølgende modtage lysterapi.Vi arbejder målrettet med nedbringelse af behovet for anvendelsen af tvang.Som fast n Vores grundnormering om nDu vil skulle arbejde hver anden weekend.Q4 er en del at
Afsnit Q3, AUH Risskov, søger vikar for sygeplejerske 32 timer 01.11.15-31.01.16
AUH Afd Q - Sengeafsnit Q3
Østjylland
Har du lyst til at udvikle dig sammen med psykiatrien og være med til at skabe meningsfyldt behandling og pleje for psykisk syge patienter, så er du måske den vi står og mangler.Q3 er et skærmet affektivt afsnit med plads til 17 patienter. Vi modtager primært patienter med affektive sindslidelser samt med personlighedsforstyrrelser og angstlidelser. Afsnittet arbejder med relationsarbejde, specialisering, Den Danske Kvalitetsmodel, optimering af arbejdsgange, skærmning og medikamentel behandling.Vi søger dig, hvis du er en sygeplejerske der: har psykiatrisk erfaring, eller lyst til at tilegne dig dette er en nysgerrig person, der formår at anvende dette i dit arbejde har overblik, fleksibilitet og lyst til både at samarbejde og arbejde selvstændigt
Afsnit Q4, AUH Risskov, søger sygeplejerske 32-37 timer til vikariat den 01.11.15 - 31.01.16
AUH Afd Q - Sengeafsnit Q4
Østjylland
Q4 er et affektivt skærmet afsnit med plads til 17 patienter.Q4 modtager primært patienter med affektive sindslidelser, herunder patienter med personlighedsforstyrrelser og angstlidelser.Vi tilbyder patienterne behandling ud fra såvel psykoterapeutiske som kognitive principper.Ud over den medicinske behandling og ECT er kontaktpersons-ordning, miljøterapi og skærmning af dårlige patienter en vigtig del af behandlingen.Vi har et tæt samarbejde med læger, psykologer og andre faggrupper.Vi arbejder med kontaktpersons-system, hvor man dagligt er kontaktperson for 4-5 patienter.Vi arbejder målrettet med at udvikle vores behandling mhp at kvalificere indlæggelsetiden og nedbringe behovet for brugen af tvang.Vi søger sygeplejersker der: har psykiatrisk
Skovvejens Skole søger en adm.medarbejder til den daglige vikardækning
Skovvejens Skole
Nordsjælland, Storkøbenhavn
Skovvejens Skole er en stor skole med 1100 elever på to matrikler. Skolen skal vikardækkes på begge matrikler hver dag både akut og planlagt fravær. De pædagogiske ledere følger op på vikarernes arbejde i løbet af dagen. Skemalæggeren har tæt kontakt til skolens 5 pædagogiske ledere og nærmeste leder er skolens administrative leder. Det er en fordel, hvis du har erfaring med at lave vikarskemaer i skoleintra. OPGAVER Daglig vikardækning Modtagelse af sygemeldinger Modtagelse af meldinger om andet fravær Registrering og planlægning af vikardækning Kontakt til vikarerne Administrativ hjælp i forbindelse med rekruttering af vikarer DU TILBYDES Et udfordrende job Grundig oplæring Sparring med kollegaer Muligheden for at være med til at udvikle opgaven
Sygeplejersker/Social- og sundhedsassistenter til Afsnit R1
Sengeafsnit R1
Østjylland
Retspsykiatrisk Afdeling,afsnit R1 Aarhus Universitetshospital i Risskov. Fast stilling 37 timer pr uge ledigt pr. 01.10.2015, samt vikariat 37 timer pr uge ledigt fra 01.10.2015 til 31.04.2016. Sygeplejersker/Social-og sundhedsassistenter til sengeafsnit R1Vi har brug for dygtige medarbejdere, der i samarbejde med de øvrige ansI afsnittet er der en sikkerhedsnormering, hvilket betyder, at der skal være et vist antal mænd i alle vagter. Vi har en fast fuldtidsstilling i blandede vagter samt et ledigt vikariat på 37 timer i blandede vagter.Vi har brug for engagerede medarbejdere med bred psykiatrisk erfaring og interesse for det retspsykiatriske speciale og akut psykiatri. Afsnittet er i øjeblikket i gang med en faglig og strategisk udvikling,
Social- og sundhedsassistent til Ørestad plejecenter
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Storkøbenhavn
Social- og sundhedsassistent til Ørestad plejecenter Bruger du din faglighed til at inddrage borgernes ressourcer? Vi søger en social- og sundhedsassistent til et vikariat på fire måneder, 32 timer ugentligt, til fortrinsvis dagvagter, men også med mulighed for at indgå i aftenvagter ved behov. Tiltrædelse 1. oktober eller snarest derefter. Du har fast weekendvagt hver tredje weekend. Du skal kunne levere faglig kvalitet i pleje og omsorg til borgerne på tredje sal på Ørestad Plejecenter og støtte borgerne i at leve et aktivt og trygt liv. Der er mulighed for forlængelse af vikariatet. Moderne plejecenter nye vejeØrestad Plejecenter åbnede i september 2012, og er del af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune. Ørestad Plejecenter
Bioanalytikere
Klinisk Biokemisk Afdeling
Østjylland
Ved Klinisk Biokemisk Afdeling (KBA), Aarhus Universitetshospital er følgende 3 måneders vikariater ledige:1. oktober 2015 31. december 2015: to vikariater15. oktober 2015 15. januar 2016: et vikariat1. december 2015 29. februar 2016: et vikariat Vikariaterne er på 37 timer pr. uge og er som udgangspunkt uden vagter. Vikariaterne er med tilknytning til vores prøvetagningslaboratorier. Arbejdsopgaverne vil primært være blodprøvetagning på ambulante og indlagte patienter. Vi forventer at du er autoriseret bioanalytiker har erfaring med blodprøvetagning kan lide patientkontakt bevarer ro og overblik, også når det går stærkt er en god kollega Klinisk Biokemisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital har ca. 350 medarbejdere fordelt på 5 matrikler;
Barselsvikar som Privat dagplejer
Naturdagplejen Fuglsøgård
Midtjylland
Privat dagplejer søges til Naturdagplejen Fuglsøgård ved Sdr.Vissing.Naturdagplejen Fuglsøgård søger pr. 7. September 2015 til ubestemt tid, en barselsvikar.Arbejdstiden er varierende og kan være 47 timer pr.uge. Løn- efter børne antal og ikke time baseret. Lønnen udgør pt 18.919 kr eksklusiv kost samt omkostninger til dagplejen.Lønnen er b-indkomst.Standard fradraget fra skat udgår 52 % for 2015.Ansættelsesvilkår:Vedkommende skal godkendes af vores tilsyns fører fra Horsens Kommune, til pasning af 5 børn.Ansættelses kontrakt underskrives ved ansættelse.Den kommende barsels vikar står selv for udgifter til vikar ved eventuel sygdom.Mad planer, aktivitets planer samt måltider står barselsvikaren ikke for.Personale køkken samt toilet er tilstede.Vi
Pædagoger til Roskilde Unge Center
Roskilde Kommune
Midtsjælland, Storkøbenhavn
Roskilde Unge Center søger 2 pædagoger, 1 fast stilling (37 timer), samt et vikariat på 12 måneder (37 timer) Roskilde Unge Center er Roskilde Kommunes lokale tilbud til anbragte unge imellem 14 og 18/23 år. Vi består af 3 mindre bo grupper med plads til i alt 17 unge. Hertil kommer et tilbud til unge anbragte i egen bolig, i daglig tale kaldet Turbo. Pt. rummes der 35 i dette tilbud. Der er tale om et tilbud med massiv støtte. Målgruppen er omsorgssvigtede unge i alderen 14 til 18/23 år, der har brug for særlig omsorg og støtte i forbindelse med et selvforvaltende liv. Vi er en arbejdsplads der aldrig står stille, og vi lægger vægt på, at alle ans Nøgleord som kendetegner Roskilde Unge Center er: Såvel faglig som personlig udvikling, sammenhængskraft,
Barselsvikar for lærer
Kirkeskolen, Skjern
Vestjylland
Med tiltrædelse pr. 5. oktober 2015 søger vi en barselsvikar, der kan varetage undervisningen i vores indskoling og modtageklasser Stillingerne er på fuld tid. Vikariatet indeholder bl.a. dansk, matematik, idræt i 1 kl. og matematik i 3. kl. desuden er der timer i en af vores modtageklasser. Vi er en kommunal folkeskole beliggende centralt i Skjern by med gode trafikforbindelser. Vi har små 500 elever fordelt på bh.klasse til 9. klasse og ca. 60 engagerede medarbejdere. Skolen har tilknyttet SFO og er center for tosprogede elever. Vi har et godt arbejdsmiljø med fokus på åbenhed, trivsel, faglighed og dialog på alle niveauer. Vi er godt i gang med implementeringen af folkeskolereformen, men kig indenfor eller ring for at høre nærmere, hvis du
Pædagogmedhjælper til Viften
Børne- og Ungdomsforvaltningen
Storkøbenhavn
Pædagogmedhjælper til Viften Den integrerede daginstitution Viften søger en pædagogmedhjælper til et vikariat 37 timer ugentlig. Stillingen er i vuggestuen og ønskes besat snarest muligt og vil i første omgang løbe frem til den 31. marts 2017. Viften er en del af klynge A2 som er forbundet til hinanden via klyngestrukturen i en Børne- og Ungdomskulturel profil. Viften er normeret til 76 børn i alderen 0-6 år. Vi er beliggende i Holmbladsgadekvarteret på Amager. Vi har 36 vuggestuebørn fordelt på tre stuer og 40 børnehavebørn, hvoraf de 20 kører ud i det blå med vores Rumlepotte Globussen. Vi er 15 voksne tre på hver stue i vuggestuen og seks i børnehaven. Derudover leder, to køkkenpersonaler, ungarbejdere til køkkenet om eftermiddagene og løbende
Den kommunale hjemmepleje Holbæk Kommune søger 2 social og sundhedsassistenter til aftenvagter med arbejde hver 2. weekend.
Aktiv Hele Livet - sundhed og omsorg
Vestsjælland
Hjemmeplejen Holbæk Kommune søger ambitiøse, energiske og fagligt stærke SSA er, der vil bidrage til et højt sundhedsfagligt niveau i indsatsen hos den enkelte borger.Der er 2 stillinger ledige: 1 fast stilling og 1 barsels vikariat.Vi søger færdig uddannet SSA er, der- finder det meningsfyldt, at arbejde med helhedspleje, på en sådan måde, at borgerens evne til at klare mest muligt selv, bevares og udvikles- formår at være nærværende i mødet med borgerne på professionel vis- er god til at prioritere og skabe overblik- er vant til at arbejde på tværs af fagligheder og organisationer- trives med at arbejde i et tværfagligt team- kan dokumentere handlingerne således, at der kan følges op i forhold til den ønskede effekt- har kørekortVi tilbyder-
Plejecenter Farsøhthus søger social- og sundhedshjælper/assistent til barselsvikariat
Norddjurs Kommune
Østjylland
Er du social - og sundhedshjælper / assistent og vores nye kollega? Vi mangler en frisk, kreativ og initiativrig social- og sundhedshjælper / assistent, med hjertet og fagligheden på rette sted, da vi har en kollega i dagvagt, som skal på barsel. Stillingen er et barselsvikariat på 30 timer / uge med arbejde hver 2. weekend, og ønskes besat pr. 1. november 2015 eller efter nærmere aftale. Vikariatet løber indtil 30. maj 2016 med mulighed for forlængelse. På Farsøhthus arbejder vi ud fra værdierne Faglighed og anerkendelse Respekt og åbenhed Humor og fællesskab. Vi har i øjeblikket specielt fokus på rehabilitering og livskvalitet for den enkelte og i den forbindelse er vi godt i gang med at implementerer samarbejde i hverdagen med en ergo- og
Pædagogisk afdelingsleder til Hældagerskolen
Hældagerskolen
Midtjylland, Syd- og Sønderjylland
Drømmer du om at prøve dine lederevner af? Så er muligheden her.a vores pædagogisk afdelingsleder Tina går på barsel søger Hældagerskolen en pædagogisk afdelingsleder. Vikariatet har en varighed af et år. Går du med en leder i maven? Har du mod på en udfordring? Måske tage et års orlov fra din nuværende stilling - så læs videre Hældagerskolen søger en dedikeret og synlig pædagogisk afdelingsleder, som evner at medskabe synergieffekt.Tiltrædelse senest 1. november 2015 eller snarest.Vi forventer af dig:Vi søger en pædagogisk afdelingsleder som: er udviklingsorienteret og løsningsfokuseret med øje for kerneopgaven optimering af elevernes læring har interesse for ledelse af læring på tværs af fag har lyst til og mod på pædagogisk ledelse er stærk
Social- og sundhedspersonale søges til Hjemmeplejen Indre by/Østerbro
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Storkøbenhavn
Social- og sundhedspersonale søges til Hjemmeplejen Indre by/Østerbro Social- og sundhedspersonale søges til Hjemmeplejen Indre By/Østerbro i Servicelov. Hjemmeplejen søger åbensindede, kompetente og fagligt funderet social- og sundhedsassistenter/social- og sundhedshjælpere med tiltrædelse den 15.september 2015 eller snarest til faste stillinger, vikariater samt faste weekendafløsere. Hjemmeplejen er en virksomhed i konstant udvikling. Vi ser på vores praksis med kritiske øjne for derved at skabe trivsel for borgeren såvel som for medarbejderen. Vi ser faglig sparring, vidensdeling og udvikling af kompetencer som led i at styrke indsatsen og derved det produkt som borgeren skal modtage. Hjemmeplejen IBØ er en arbejdsplads med cirka 400 medarbejdere
Social- og sundhedshjælper til aftenvagt på Omsorgscentret Hjortespring (barselsvikar)
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Storkøbenhavn
Social- og sundhedshjælper til aftenvagt på Omsorgscentret Hjortespring (barselsvikar) Vi søger en social- og sundhedshjælper til et barselsvikariat i aftenvagt. Du skal arbejde 21 timer gennemsnitligt i lige uger fra kl. 16-22. Vikariatet er fra den 1. oktober 2015 til den 31. juli 2016. Omsorgscentret Hjortespring er et plejehjem med 144 beboere fordelt på syv afdelinger. På Hjortespring har vi et træningscenter og solarium, der kan benyttes uden for arbejdstiden. Og vi har eget produktionskøkken, hvor det er muligt at bestille frokost. Vi er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Københavns Kommune. Lønnen er efter overenskomst mellem Københavns Kommune og FOA. For yderligere information Du kan læse mere om os på vores hjemmeside
Ergoterapeut til Neurohabiliteringen Skive, Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Hospitalsenhed Midt
Regionshospitalet Hammel Neurocenter
Midtjylland, Østjylland
Et vikariat som ergoterapeut ved Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Hammel Neuroecenter, Neurorehabiliteringen Skive, er ledig til besættelse i perioden 1. oktober 2015 til 31. december 2015. Stillingen er en deltidsstilling på 32 timer pr. uge. Om stillingen Arbejdsopgaverne er undersøgelse, behandling og rehabilitering af senhjerneskadede patienter indlagt på neurorehabiliterings afsnittene. Arbejdet foregår med udgangspunkt i patientens mål og ønsker, i samarbejde med patient og pårørende i et tæt tværfagligt samarbejde. Arbejdstiden er dagvagter samt helligdags- og weekend vagter. I Neurorehabiliteringen indlægges patienter til regional rehabilitering. Det drejer sig om: Akutte patienter med følger af en blodprop i hjernen, hjerneblødning,
Sygeplejerske til Specialinstitutionen Skodsborg
Socialforvaltningen
Storkøbenhavn
Sygeplejerske til Specialinstitutionen Skodsborg Center for socialpædagogik og psykiatri søger sygeplejerske til Specialinstitutionen Skodsborg 37 timer ugentligt. Københavns Kommune Socialforvaltningen, Center for socialpædagogik og psykiatri søger pr. 1. oktober 2015 en sygeplejerske til Specialinstitutionen Skodsborg.Om os: Specialinstitutionen Skodsborg er en døgninstitution for børn og unge i aldersgruppen 12-17 + år, med ekstrem udadreagerende og selvskadende adfærd, komplekse psykiske og psykiatriske vanskeligheder og e.v.t. misbrug af stoffer og/eller alkohol. Institutionen er normeret til seks døgnpladser. De tre af pladserne er skærmede. Der er ca. 40 medarbejdere fordelt på fast personale, faste afløsere og vikarer. Personalegruppen
Flyttemand
Jobcenter Sønderborg
Syd- og Sønderjylland
Jobcenter Sønderborg søger på vegne af en virksomhed i Sønderborg kommune en flyttemand til et 2 måneders vikariat. Vi forventer, at du er serviceminded og udadvendt har en god fysik fungerer godt i et travlt miljø taler og forstår dansk har kørekort Du bliver en del af et lille team hvor arbejdstiden mandag til fredag er mellem kl. 08:00 og 15:24. Der må i spidsbelastningsperioder påregnes lidt overarbejde. Send din dk hurtigst muligt. Stillingen vil blive besat når vi har fundet den rette kandidat.
Social- og sundhedshjælpere eller -assistenter til dagvagt til Hjemmeplejecenter Amager
Socialforvaltningen
Storkøbenhavn
Social- og sundhedshjælpere eller -assistenter til dagvagt til Hjemmeplejecenter Amager Har du erfaring med psykisk syge, misbrugere og fysisk handicappede borgere? Og vil du være med til at gøre en forskel? Vi søger medarbejdere til vores hjemmeplejecenter på Amager. Om digDu: er uddannet social- og sundhedshjælper eller -assistent har erfaring inden for psykisk syge, misbrugere og fysisk handicappede brænder for at hjælpe andre, også de der lever livet anderledes er psykisk robust er ansvarsbevidst, opsøgende og engageret er god til at samarbejde. Om stillingerneVi søger tre medarbejdere til ansættelse på henholdsvis 30-37 timer ugentlig. De to stillinger er faste stillinger, den tredje stilling er et vikariat i perioden 1. oktober - 28. februar
Pædagog til Specialinstitutionen Skodsborg
Socialforvaltningen
Storkøbenhavn
Pædagog til Specialinstitutionen Skodsborg Københavns Kommune Socialforvaltningen, Center for Socialpædagogik og Psykiatri søger pædagog til Specialinstitutionen Skodsborg 37 t/ugtl. pr. 1. oktober 2015.Specialinstitutionen Skodsborg er en døgninstitution for børn og unge i aldersgruppen 12- 18 år med mulighed for efterværn til det fyldte 23. år. De har oftest ekstrem udadreagerende og selvskadende adfærd, komplekse psykiske og psykiatriske vanskeligheder og evt. misbrug af stoffer og/eller alkohol. Institutionen er normeret til seks døgnpladser. De tre af pladserne er delvist lukkede (jf. Servicelovens 123b). Der er ca. 40 medarbejdere, fordelt på fast personale, faste afløsere og vikarer. Personalegruppen består primært af pædagoger, sygeplejersker,
Pædagog til barselsvikariat til Brorson - en afdeling under Center for Akutanbringelser
Socialforvaltningen
Storkøbenhavn
Pædagog til barselsvikariat til Brorson - en afdeling under Center for Akutanbringelser Idet en af vores medarbejdere går på barsel, søger vi en pædagog pr. 1. november 2015 til et vikariat i en periode på ca. 10 måneder. Afdeling Brorson Vi er en afdeling under Hybelinstitutionen i Center for akutanbringelser. De unge er i alderen 15-18 (23) år og bor typisk på Brorson i 1 3 år. Deres dagligdag er skole eller anden beskæftigelse. De unge har forskellige udfordringer i deres liv, og det er vores opgave at støtte dem individuelt og kollektivt til at kunne mestre udfordringerne. Samtidig er det vores opgave at støtte de unge i deres relationer i forhold til familie og andet netværk. Vi arbejder med inddragelse af de unge, så deres indsigt i egne
Rengøringsassistent til Ansager Plejecenter
Centerområde Syd/Øst
Vestjylland
Ansager Plejecenter søger 1 rengøringsassistent i mindst 1 års vikariat. Stillingen er på 20 timer ugentligt. Tiltrædelse d. 1.10.2015 eller efter aftale.Ansager Plejecenter er et nyt og moderne plejecenter med plads til 28 beboere i dejlige omgivelser. Omsorg og velfærdsteknologi kendetegner plejecenteret og vi sætter hjemlighed, orden og kvalitet højt, og stiller store krav til os selv og hinanden. Vi lægger stor vægt på gode samarbejdsrelationer, godt arbejdsmiljø, medindflydelse, humor og medarbejdertrivsel. Arbejdsområde: Planlægge og udføre den daglige rengøring i beboernes lejligheder og på fællesarealer Vurdere og prioritere den daglige rengøring Selvstændigt udføre rengøring efter gældende instrukser og hygiejniske retningslinjer Medvirke
Psykologer til den tværfaglige støttefunktion i område Brønshøj/Vanløse
Børne- og Ungdomsforvaltningen
Storkøbenhavn
Psykologer til den tværfaglige støttefunktion i område Brønshøj/Vanløse Vi har to faste stillinger og et vikariat på fuldtid til besættelse pr. 1. november 2015 eller snarest derefter (cand pæd. psyk. eller cand.psyk.). Stillingerne er inden for skole- og småbørnsinstitutionsområdet i Brønshøj/Vanløse og Tingbjerg. Dine arbejdsopgaver vil primært være med tidlige og tværfaglige indsatser på både småbørnsområdet og i skolerne. Du skal kunne indgå i mange forskellige kontekster og bidrage med din faglige viden og dine kompetencer i det tværfaglige arbejde. Vi lægger vægt på at videreudvikle og dygtiggøre os fortløbende, og vi sætter pris på at være veluddannede for at kunne hjælpe flest muligt børn og unge og deres familier samt deres pædagoger
Sygeplejersker til Intensiv afsnit
Anæstesiologisk afd. Intensiv
Midtjylland
Sygeplejersker søges til fastansættelse og barselsvikariater 37 timer/uge per 1. november 2015 til Anæstesiologisk Afdeling, Intensivafsnittet.Flere intensivsygeplejersker går i løbet af sensommeren på barsel eller efterløn. Dermed har afsnittet igen mulighed for at tilbyde vikariater og/eller fastansættelse. Vi foretrækker sygeplejersker med specialuddannelse, opfordrer dog sygeplejersker med erfaring og med motivation for videreuddannelse til også at søge.Organisatoriske rammerIntensivafsnittet, Hospitalsenheden Horsens er kategoriseret som et niveau 2 afsnit, hvor der modtages kirurgiske som medicinske patienter (voksne) med t eller flere organsvigt.Afsnittet består for nuværende af 8 intensive behandlingspladser samt 11 pladser til opvågningspatienter,
Pædagog søges til barselsvikariat i Specialomårde Autisme i Viborg
SAU Hans Tausens Vej
Himmerland, Midtjylland
Specialområde Autisme, Hans Tausens Vej søger pædagog til barselsvikariat med tiltrædelse 1. oktober 2015. Der er tale om en fuldtidsstilling med mulighed for forlængelse i form af forældreorlovs vikariat. Hans Tausens Vej er en afdeling under Specialområde Autisme, som er Region Midtjyllands tilbud til målgruppen voksne med autisme. Specialområde Autisme er en fusion af det tidligere Hinnerup Kollegiet, Gudenåkollegiet og Bækketoften. Vi tilbyder varierende støttetilbud med individuelle udviklingsmuligheder og grundlag for et trygt og meningsfyldt voksenliv. Vores kerneopgave er, at tilbyde og videreudvikle de mest optimale rammer for trivsel, udvikling og forandring til voksne med autisme. Læs mere om Specialområde Autisme og om afdelingen
Ergoterapeut med håndkirurgiske opgaver
Træning og rehabilitering
Syd- og Sønderjylland
Arbejdssted: Ansættelse i afdelingen for Træning og RehabiliteringVores ergoterapeut rejser til udlandet med hendes mand, der er ansat ved millitæret. Her forventer hun at opholde sig de næste tre år. Vi tilbyder derfor et længerevarende vikariat, op til 3 år med mulighed for forlængelse i op til 1 år.Arbejdstid: 33 timer eller efter nærmere aftaleAnsættelsestidspunkt: 15. september 2015 eller snarest muligtHvad kan vi tilbyde:En ambitiøs, engageret og reflekterende organisation i konstant udvikling med god social kapital. Der er gode muligheder for kompetenceudvikling og plads til visioner. Vi anvender bl.a. kollegial supervision og vægter faglig sparring højt. Du vil blive ansat i Afdelingen for Træning og Rehabilitering der varetager mangesidige
Kantinemedarbejder - barselsvikar
FOA Social- og Sundhedsafdelingen
Storkøbenhavn
BarselsvikarKantinemedarbejder søges til kursus- og personalekantine - FOA Social- og Sundhedsafdelingen på Frederiksberg - minimum 8 måneder - med tiltrædelse 1. november - gerne tidligere. Da en af vores kantinemedarbejdere skal på barsel, søger vi en vikar i en periode på 8 måneder, med mulighed for forlængelse. Vi søger en faglært person med kendskab til kantiner til et fuldtidsjob i perioden. Vi er en velfungerende kantine med i alt 3 medarbejdere. Vi går op i at bruge gode råvarer og har en intern jobrotation mellem 3 stationer: Varmt/pålæg, grønt og service/kaffe.Inden for aftalte rammer planlægger vi hvert område selvstændigt de daglige tilbud, og vi står for indkøb til eget arbejde, selvfølgelig i samarbejde med de øvrige kolleger.Vores
Klinikassistenter til generel sektor i Børne- og Ungdomstandplejen i Københavns Kommune
Børne- og Ungdomsforvaltningen
Storkøbenhavn
Klinikassistenter til generel sektor i Børne- og Ungdomsta

Vælg område

Klik på kortet og vælg område

Banner

Ofir banner

Nyheder fra vikarjobbet.dk

Din vej til jobmarkedet som Barselvikar...
Søger du arbejde som Barselvikar? Så er du kommet til det rette sted. På vikarjobbet.dk, er vi specialiserede i Barselvikar job.
Få jobbet som Studentervikar før alle andre
Ønsker du arbejde som Studentervikar? Så er du kommet til det rette sted. På vikarjobbet.dk, er vi specialiserede i Studentervikar job.
Lærervikar er ikke bare et job, men en livsstil!
Ønsker du arbejde som Lærervikar? Så er du kommet til det rette site. På vikarjobbet.dk, er vi eksperter i Lærervikar job.
1 klik og du har overblikket over alle Adjunktvikar job
Ønsker du job som Adjunktvikar? Så er du kommet til det rette sted. På vikarjobbet.dk, er vi specialister i Adjunktvikar job.

Ofir banner